Új NEAK oldal az egyedi ártámogatással kapcsolatban

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. év LXXXIII. Törvény (Ebtv.), valamint a végrehajtására kiadott a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (Vhr.) rendelkezése alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap egyedi méltányosság keretében támogatást nyújthat:

I. a társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszköz árához,

II. a méltányosságból már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához,

III. a már támogatott, egyedi méretvétel alapján gyártott gyógyászati segédeszköz alkatrészének cseréjéhez, amennyiben a cserét a beteg testi állapotában bekövetkezett változás indokolja,

IV. az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott eszközök esetében – a támogatással rendelhető gyógyászati segédeszköz árához az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott indikációtól és ahhoz tartozó kiegészítő feltételektől eltérően,

V. a támogatási listán foglaltaktól eltérő gyakorisággal rendelt gyógyászati segédeszközök árához.

Forrás: www.neak.gov.hu

Az igényeléshez szükséges további információ és a beküldendő dokumentumok az alábbi linken érhetőek el: Új NEAK oldal

Kérésre szívesen feltesszük a letölthető dokumentumok közé is.

Tags

top