Meghívó az OCFE 2018 október 25-én tartandó közgyűlésre

kozgyules_meghivo2018_10-copyMEGHÍVÓ 

Országos Cisztás Fibrózis Egyesület

(székhely: 1122 Budapest, Bürök u.15)

Közhasznú szervezet

               PLENÁRIS KÖZGYŰLÉSÉRE

Alulírott dr. Kolos Tamásné dr. Holics Klára, mint az OCFE elnöke, ezennel sok szeretettel meghívom az OCFE Plenáris Közgyűlésére 

a közgyűlés helye: OCFE Központ, Károly krt. 12. I.em.

Ideje: 2018. október 25. 16. óra 30 perc

határozatképtelenség esetén megismételt időpont:  október 25. 17. óra (ugyanott)

(a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz )

 A Közgyűlés Napirendje: 

  1. Levezető elnökének, Jegyzőkönyv vezetőjének és a Szavazatszámlálóknak a megválasztása ( A szavazatszámlálók megválasztására bármelyik egyesületi tag javaslatot adhat, megválasztásuk a szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével történik.)
  1. A Napirend, és a Határozatképességről való döntés elfogadása
  1. Személyi változások: az alelnök és a főtitkár lemondásának elfogadása.
  1. Új tisztségviselők választása.
  1. Az alapszabály módosítása
  1. Aktualitások, egyéb működési információk

Részvételére feltétlenül számítok, az egyesület törvényes működésének érdekében !

 

Budapest, 2018. október 8.

                                                               dr Kolos Tamásné dr. Holics Klára

OCFE elnöke

 

top