Még egyszer az egyesületről….

Ha már egyszer felmerült a kérdés nyilvánosan, hogy miért is jó az egyesülethez tartozni, a korábban már megválaszolt íráson kívül azt is szeretném bemutatni, hogy minden híresztelés ellenére, Brigittán kívül vannak még néhányan, akik szintén önként áldoztak, áldoznak hasonló terheik ellenére szabad idejükből az egyesület életéért. Miután sajnos személyes találkozásokra ma már alig van mód, írásban kell bemutatnom őket. Pintér Andrea évek óta a RIROSZ-al való kapcsolat fenntartója, minden aktuális információ közvetítője, családjával együtt a RIROSZ éves rendezvényei aktív résztvevője, az egyesületünk ottani részvételének szervezője. Remek pályázó készségének köszönhetően nagyon sok értékes ajándékot gyűjt össze, melyeket tombola formájában mind a Rirosz napon, mind a CF Családi ünnepen örömmel oszt szét az érintettek között. Most Brigitta lemondása után készséggel vállalta az egyesület alelnöki szerepét.
Korán Imréné aki gyermeke pici korától kezdve, szintén családjával együtt évek óta szervezi, támogatja az egyesület rendezvényeit, akinek köszönhetjük immár második alkalommal a Cf Családi nap helyszínének biztosítását, igazgatói engedéllyel saját munkahelyén. De nem csak a helyszín kiválasztása, hanem a diákjai önkéntes segítségének megszervezése is neki köszönhető.
Feczer Ilona az adminisztratív munkák koordinátoraként, a szervezésekben való részvételével segíti az egyesület munkáját. Héczei Mónika angol nyelvtudásával az egyesület delegáltjaként vesz részt immár két éve a nemzetközi egyesületi találkozókon, ezekről remek beszámolókat készítve. Legutóbb egy kisfilm fordításával tette lehetővé, hogy bárki megértse a cf-ről szóló görög videót. Újlaki Ágota aminként kezeli az egyesület facebookját, de nem csak kezeli, hanem hozzáértő hozzászólásaival, sokat segít szülő társainak. A fb-on feltett kérdésekre nem csak saját tapasztalatával válaszol, hanem legtöbbször megkeresve a hivatalos forrást, azt is közzé teszi.
Köszönet ennek a néhány szülőnek példamutató, áldozatos munkájáért, akik elkötelezték magukat az egyesület további munkájának folytatásához is.

Elismerő szavaimat szeretném folytatni azoknak a szülőknek a támogatásáért, akik korábban segítették önkéntes munkájukkal, a közösség erősítésével, ragaszkodásukkal az egyesületet.
Kiemelném Nyáry Miklós szülőt, aki kisfia elvesztése okozta fájdalma ellenére tovább folytatta az egyesület könyvelői munkáját sok-sok éven át. Egész családja ezután a tragédia után is szorosan kapcsolódott hozzánk. Nem tudunk eléggé hálásak lenni segítségükért. A másik kiemelendő szülő, Kántor Ilona, a mindnyájunk által szeretett 18 éves fia halála után sem hagyta el az egyesületet, hanem később átvéve Nyáry Miklóstól a könyvelői feladatot, a mai napig hihetetlen gondossággal végzi azt. De nem csak ezzel segíti egyesületünket, hanem részt vesz a vezetőség egyéb munkájában is, tanácsaival, jelenlétével.
Mára sokat változott a világ. A szomorú kezdeti időkben, amikor még híján voltunk a mai modern kezelési lehetőségeknek, a transzplantáció lehetőségét még csak hírből ismertük, sokkal nagyobb volt az összetartás a családok között. Igaz, akkor még nem szorított bennünket a nemzetközi „regula”, hogy tartsuk minél távolabb egymástól az érintetteket, de így is – vagy tán épp ezért –sok kisgyermeket kellett elvesztenünk. De nagyon megtisztelő és szívmelengető érzés volt, hogy csaknem minden fájdalmas tragédiát átélt szülő továbbra is megmaradt és ápolta a kapcsolatot az egyesülettel, így pl. a sok évvel ezelőtt elhunyt Kardos Julika édesapja a mai napig munkájával és adománnyal támogatja a cf közösséget.
Nem tudom mindenki nevét felsorolni, de remélem ha ők is, -akikről csak említést tettem – olvassák ezeket a sorokat, tudni fogják, hogy mi is olyan meleg szeretettel gondolunk rájuk és nem felejtjük el mi sem őket.

Dr. Holics Klára

top