Közgyűlési meghívó 2019.05.17-ére

MEGHÍVÓ (pdf formátumban innen letölthető)

kozgyules_meghivo2019_05-copy

MEGHÍVÓ

Országos Cisztás Fibrózis Egyesület
(székhely: 1122 Budapest, Bürök u.15)
Közhasznú szervezet
PLENÁRIS KÖZGYŰLÉSÉRE

Alulírott dr. Kolos Tamásné dr. Holics Klára, mint az OCFE elnöke, ezennel sok

szeretettel meghívom
az OCFE Plenáris Közgyűlésére

a közgyűlés helye: OCFE Központ, Károly krt. 12. I.em.

Ideje: 2019.május 17, 16. óra 30 perc
határozatképtelenség esetén megismételt időpont:
2019. május 17, 17 óra (ugyanott)
(a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek

számára tekintet nélkül határozatképes lesz )

A Közgyűlés Napirendje:

1. Levezető elnökének, Jegyzőkönyv-vezetőjének és a
Szavazatszámlálóknak a megválasztása A szavazatszámlálók
megválasztására bármelyik egyesületi tag adhat javaslatot.
Megválasztásuk a szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű
szótöbbségével történik.
2. a Napirend, és a Határozatképességről való döntés elfogadása
3. Az OCFE éves beszámolója és közhasznúsági jelentésének
elfogadása
4. 2019-es költségvetés elfogadása
5. Tagdíj összegének megállapítása a 2019-es évre
6. Az 1%-ból befolyt összeg felhasználására való javaslatok
elfogadása
7. Aktualitások, egyéb működési információk

Részvételére feltétlenül számítok, az egyesület törvényes működése érdekében !
Budapest, 2019. május 08.

Tisztelettel:

dr. Kolos Tamásné dr. Holics Klára

OCFE elnöke

Csatolmányok

top