Közgyűlési meghívó

MEGHÍVÓ

 Országos Cisztás Fibrózis Egyesület

(székhely: 1122 Budapest, Bürök u.15)

Közhasznú szervezet

               PLENÁRIS KÖZGYŰLÉSÉRE

 Alulírott dr. Kolos Tamásné dr. Holics Klára, mint az OCFE elnöke, ezennel sok szeretettel meghívom

 az OCFE Plenáris Közgyűlésére

 a közgyűlés helye: Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

Budapest. 1089 Üllői u.86, I.em.154

Ideje: 2019.december 13, 16 óra

                         határozatképtelenség esetén megismételt időpont:

  1. december 13  16 óra  30 perc (ugyanott)

(a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz )

 

A Közgyűlés Napirendje:

1.Levezető elnökének, Jegyzőkönyvvezetőjének és a Szavazatszámlálóknak a megválasztása A szavazatszámlálók megválasztására bármelyik egyesületi tag adhat javaslatot. Megválasztásuk a szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével történik.

  1. a Napirend, és a Határozatképességről való döntés elfogadása
  1. Az OCFE elnöki kinevezésének meghosszabbítása
  1. Az OCFE központ helyiségének átalakítása
  1. Az OCFE Központ gyógyászati segédeszközeinek átadása a CF Magyaror-

szág egyesületének

  1. Nagyobb értékű gyógyászati segédeszköz csomagra való pályázati kiírás
  1. Aktualitások, egyéb működési információk

Részvételére feltétlenül számítok, az egyesület törvényes működése érdekében !

 

Budapest, 2019 december 02.

Tisztelettel:

Kolos Tamásné dr. Holics Klára

OCFE elnöke

MEGHÍVÓ.közgyűl. 2019 dec..

Csatolmányok

top