2018 okt. 25-én tartotta meg legutóbbi közgyűlését az Országos Cisztás Fibrózis Egyesület, melyen személyi változások miatt az Alapszabály módosításra került.

A személyi változások oka  Medgyesy Brigitta lemondása volt az egyesület alelnöki megbízatásáról. Személyes okokra hivatkozva, e-mailen közölte elhatározását, melyet megdöbbenéssel fogadtunk. Különleges aktivitása, az önként vállalt számos feladat teljesítéséért nyilvánított elismerésünk és köszönetünk után értetlenül álltunk elhatározásával szemben. Ezt bizonyítandó néhány sor a bejelentésére írt levelemből: „ Meglepődésem nem csak „nyilvános”, hanem „kettőnk közötti” is. Mivel bánthattam/bánthattuk meg, hogy ilyen hirtelen elhatározásra jutott. Éppen most, amikor annyi elismerést és köszönetet kapott a szervezéséért, a mi letörtségünk ellensúlyozásáért, a hihetetlen aktivitásáért? Elképzelni sem tudom mi vezetett a mai levélhez?! Nagyon szeretném, ha végiggondolná megdöbbentő „lemondását” és megosztaná velem valódi indokait…Beszélgetni csak akkor tudnánk erről igazán”.

De elhatározása valódi okait azóta sem fedte fel – így kénytelenek voltunk elfogadni elhatározását. Ezt a „magán” levél részletet azért tartottam fontosnak e rövid tájékoztatásban bemutatni, mert ennek a változásnak kezdett olyan hangulatkeltő következménye lenni, mely egészen megdöbbentő sorok megjelenését generálta a facebook-on, mintha valamilyen gonosz ármány állt volna Brigitta lemondása hátterében.

Brigitta minden ténykedését, szervezési készsége eredményeit (melyben vezető szerepe mellett azért még néhányunk szintén részt vett, igazolja ezt több, mint 700 e-mail levélváltásunk) köszönettel ismertük el mindig. Mint ahogyan most is, megköszönöm a több, mint két éve a cf-ügy iránt nagy elkötelezettséget sugárzó ténykedését, az együttes munkát és remélem, hogy ezentúl kevesebb teherrel még többet tud majd  családja és Bianka életéért tenni. És ennél nincs is fontosabb!

Kategória: Egészség